کارشناس مسئول واحد جلب مشارکت شرکت برق منطقه ای زنجان گفت: برای 234 مگاوات نیروگاه مقیاس کوچک برق در این منطقه مجوز احداث صادر و 106 مگاوات نیز قرارداد خرید تضمینی برق مبادله شده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo