صباغزادگان پروژه‌های بهره‌برداری شده در دولت یازدهم را، در شش‌ماهه دوم سال 92، سه پروژه بااعتباری بالغ‌بر 52 میلیارد ریال، سال 93 را شش پروژه با اعتباری بیش از 157 میلیارد ریال و سال 94، دو پروژه با اعتبار 312 میلیارد ریال ذکر کرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo