محمد اله داد درجلسه شورای انسجام بخشی صنعت آب و برق استان که با حضور مدیران عامل شرکت های تابعه وزارت نیرودراستان برگزار شد،گفت: هدف از برگزاری جلسات، هم افزایی و انسجام بخشی صنعت آب و برق در استان و ارائه خدمات باکیفیت و مطلوب به مردم است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo