کمیته بهبود بهره برداری برق منطقه ای زنجان با موضوع بررسی عملکرد شبکه های انتقال و فوق توزیع، پروژه های اصلاح و بهینه سازی و بازار برق و انرژی تشکیل جلسه داد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo