به گزارش برق نیوز، افشین روشن میلانی با اشاره به مطلب فوق افزود: با توجه به پتانسیل بالای علمی دردانشگاه  تبریز  و حمایت معاونت هماهنگی توزیع شرکت توانیر، این قطب علمی باترکیب اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز و متخصصان شرکت توزیع نیروی برق تبریز تشکیل شد.

وی با اشاره به هدایت موضوع پایان نامه های دانشگاه تبریز به سمت نیاز های صنعت برق به ویژه توزیع، به عنوان یکی از اهداف این قطب علمی، افزود: در راستای تشکیل این قطب علمی، موافقتنامه همکاری با محوریت مدیریت مصرف انرژی بین دانشگاه تبریز و شرکت توزیع نیروی برق تبریز امضا شد.

وی دیگر اهداف این موافقتنامه را شامل تولید علم به عنوان نتایج علوم کاربردی و انجام پژوهش های بنیادی، کاربردی، توسعه ای و راهبردی در قالب پایان نامه های دانشجویی بر اساس نیاز های موجود و آتی در صنعت برق عنوان کرد.

وی در ادامه تشریح کرد: ارائه تجربیات صنعت برق در دروس دانشگاهی مرتبط و مطابق سرفصل های وزارت علوم، تولید علم، لزوم پرداختن به مقوله مدیریت مصرف انرژی در کشور، بررسی دقیق راهکارها و برنامه های پاسخگویی بار اجرا شده و پیشنهاد شده در ایران و سایر کشورها به عنوان نتایج علوم کاربردی این همکاری متقابل می باشد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo