نگاهی به تجربیات بین المللی در این زمینه نشان می‌دهد که وجود نهاد مستقل راهبری شرکت‌های توزیع با مدیریت واحد اولین گام برای نظارت و هدایت کلان شرکت‌های توزیع می‌باشد به طوری که هر اندازه از سمت مدل‌های عملکردی دولتی به سمت خصوصی کامل حرکت می‌کنیم وجود چنین نهاد مستقل با مدیریت واحد بیشتر نیاز خواهد شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo