305 کیلو وات سیستم خورشیدی بر پشت بام زندان آلکاتراز آمریکا به صورت سیستم پنهان از دید عموم نصب شده است که جنبه تاریخی زندان خدشه دار نشود و همچنین به بانک باتری متصل است تا جایگزین دیزل ژنراتور گردد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo