ششمین کنفرانس صنعت نیروگاه های حرارتی (گازی، سیکل ترکیبی و بخاری) بیست و نهم و سی ام دی ماه با هدف ارتقای دانش و تخصص در حوزه صنعت نیروگاه های حرارتی برگزار شد. تصاویر وزیر نیرو در اختتامیه ششمين کنفرانس صنعت نيروگاه‌های حرارتی در دانشگاه علم وصنعت ایران قابل مشاهده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo