در هوا در صورتي كه شدت ميدان الكتريكي بسته به شرايط جوي از ١٤تا ١٦ كيلوولت بر سانتيمتر افزايش يابد پديده تخليه جزيي به وجود مي ايد كه به ان در اصطلاح كرونا مي گويند معمولا در هواي باراني وضوح اين پديده بيشتر است. در شكل زير نمونه اي از پديده كرونا در خطوط فشار قوی ديده ميشود. كرنا باعث توليد ازون مي شود و نويز و تلفات به وجود مي آورد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo