عدم رعایت حریم شبکه برق در ساخت و ساز در اغلب موارد باعث ایجاد حوادث ناگواری می شود. تصویر زیر یک ساخت و ساز در حریم شبکه را نشان می دهد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo