1. شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
  2.  شرکت توزیع نیروی برق استان البرز
  3.  شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان
  4. شرکت پارس پنگان (وابسته به شرکت نفت و گاز)
  5. نیروگاه خورشیدی زیاران
  6. شرکت توسعه صنایع تاسیساتی ایران
  7. پروژه نیروگاه خورشیدی 7 مگاواتی ارومیه

و …

تابلو برق صنعتی تابلوهای فشار ضعیف ثابت و مدولار LV تا 7200A تابلوهای کنترل MIMIC طبرستان تابلو