به منظور تامين مطمئن برق و با هدف جلوگيري از اعمال خاموشي در ايام پيك بار تابستان ، دايورتر سوئيچ يك دستگاه ترانسفورماتور 132 كيلوولت ساخت شركت ELIN توسط كارشناسان فني اين شركت تعمير ، بازسازي و مجدداً در شبكه فوق توزيع مورد بهره برداري قرار گرفت.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo