مدیر عامل شرکت توزیع برق غرب مازندران اظهار داشت: با توجه به ضرورت بهره گیری از تمامی ظرفیت های موجود در مدیریت مصارف و قدرت خریداری شده مشترکان در راستای گذر از پیک تابستان 95، پروژه تعویض محدود کننده های (فیوز) جریان در اولویت کاری این شرکت قرار گرفته است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo