طی نشستی در سابا به­ زودی این سازمان با ادارۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران، انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لامپ­ های روشنایی و انجمن صنایع لوازم خانگی ایران تفاهمنامۀ همکاری منعقد خواهد نمود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo