به منظور ارتقاء روحیه نشاط و خودباوری متخصصین حوزه صنعت برق و انرژی این تفاهم نامه با هدف پژوهش در راستای تطبیق برنامه های درسی، متون آموزشی و وسایل کمک آموزشی، محیطهای کار عملی و ایجاد خلاقیت در دورههای آموزش با فناوریهای نوین در صنعت برق و انرژی، مابین پژوهشگاه نیرو و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به امضا رسید.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo