تفاهم نامه همکاری و هماهنگی در امور علمی، فنی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی به منظور مدیریت مصرف بهینه انرژی برق بین اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی و شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد به امضا رسید.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo