در این گزارش به صورت کامل به تفاوت های کاری، حقوق ومزایا، نوع استخدامی، پیشرفت های کاری، آینده شغلی، سمت های مدیریتی، جابجایی و انتقال، چارت سازمانی و… پرداخته شده است. این بررسی ها شرایط فعلی شرکت ها را با هم مقایسه کرده است تا افرادی که در پی استخدامی در این شرکت ها هستند انتخاب درست تری داشته باشند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo