طی نشستی با حضور قائم مقام و معاونت منابع انسانی ضمن بررسی عملکرد و برنامه های دبیرخانه ها و کمیته های فرعی نظام پیشنهادها؛ با اهدای لوح و هدایایی از برگزیدگان نظام پیشنهادهای سال 1394 تقدیر شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo