فرمانده مرکز بسيج وزارت نيرو گفت: بايد با توسعه کارکردهاي تخصصي بسيج در کنار کارکردهاي عمومي آن نقش بسيج در کارآمدي صنعت آب و برق تقويت شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo