در جلسه ای که با حضور اعضاء هیئت مدیره شرکت Solek Group و شرکای ایرانی آن و مدیران و کارشناسان سانا برگزار گردید، پس از ارائه توضیحات کامل در خصوص تعرفه های خرید تضمینی برق نمایندگان شرکت ضمن ابراز تمایل به سرمایه گذاری در این عرصه، اعلام نمودند موضوع همکاری و سرمایه گذاری در این خصوص را در اسرع وقت مورد مطالعه و بررسی قرار خواهند داد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo