این چهره اصلاح طلب در سال ۷۵ وارد دانشگاه صنعتی اصفهان و در رشته برق قدرت فارغ التحصیل شد. در سال ۷۹ از دانشگاه امیر کبیر تهران کارشناسی ارشد گرفت. در دی ماه ۸۰ بعنوان سرپرست نیروگاه سیکل ترکیبی رشت انتخاب شد. از سال ۹۲ به دانشگاه سمنان وارد و در رشته برق گرایش سیستم مشغول به تحصیل است. وی را برای کمیسیون انرژی انتخاب نکردند و به کمیسیون اجتماعی مجلس رفت!

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo