چندی پیش وزارت نیرو پذیرای افتتاحیه پنجمین کنفرانس رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی بود. در این همایش در مورد مسائل مختلفی صحبت شد اما یکی از مهمترین مباحث مطرح شده در این نشست جایگزینی صادرات برق به جای گاز بود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo