نیروگاه های تولید پراکنده یا به اصلاح ( DG ) نسل جدیدی از نیروگاه ها هستند که با گذشت زمان به ضرورت و اهمیت افزایش این نوع از نیروگاه ها پی برده شده و در حال افزایش هستند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo