در ارزيابي سالانه شوراي عالي اداري استانداري خوزستان در سال 1394، اين شركت موفق به كسب رتبه اول در بين 101 دستگاه اجرايي و رتبه اول در گروه شركت هاي دولتي ;عالي; در زمينه ارتقاء و حفظ كرامت مردم در نظام اداري ارزيابي شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo