سرپرست اداره امور عشایری شهرستان بدره ز توزیع 107 پنل خورشیدی خبر داد و اظهار کرد: پنل های خورشیدی با توجه به اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و در جهت خدمات رسانی مطلوب به عشایر توزیع می شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo