به گزارش “برق نيوز” فرمانده هنگ مرزی ماکو گفت : به منظورکاهش هزینه های اضافی در برق رسانی به پاسگاههای مرزی و دور افتاده این طرح برای نخستین بار در شهرستان ماکو اجرا شد.

سرهنگ عبدالعلی پور افزود: سامانه تولید برق خورشیدی در دو پاسگاه مرزی این هنگ راه اندازی شده است و قادر است در شبانه روز 12 هزار وات برق برای هر یک ازاین پاسگاهها تولید کند.

وی افزود : برای اجرای این دو طرح بر روی هم 800 میلیون ریال هزینه شده است که در صورت برق رسانی از طریق خطوط انتقال برق می بایست بیش از 20 میلیارد ریال هزینه می شد.

فرمانده هنگ مرزی ماکوگفت : تا پایان امسال این سامانه ها در 4 پاسگاه دور افتاده و بدون برق ماکو اجرا می شود

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo