در راستاي تحقق برنامه هاي راهبردي وزارت نيرو در زمينه توليد برق سبز از انرژي هاي نو ، تامين 235 مگاوات در دستور کار برق باختر قرار دارد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo