نیروگاه سیکل ترکیبی خیام نیشابور در سال گذشته بیش از 6/2 میلیارد کیلو وات ساعت انرژی ناخالص تولید و به شبکه سراسری برق کشور تحویل داد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo