توزیع نیروی برق مشهد با ارسال جوابیه ای به برق نیوز در خصوص تکذیب انتشار خبری با عنوان ;قطع برق بیمارستان امام رضا (علیه السلام) مشهد به علت بدهی; توضیحاتی را در این خصوص ارائه کرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo