تیر های برق ابزاری هستند که برای انتقال برق کاربرد اساسی دارند به طوری که بدون آنها امکان استفاده از برق در شهر ها محیا نمی شود. با این حال گاهی تیر ها دچار حوادثی می شوند مثل تصادف رانندگی. گاهی هم توان ایستادن ندارند و خوابیده وظیفه خود را انجام می دهند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo