معاون منابع انساني وتحقيقات شركت توانير با اشاره به بررسي 1399 مورد چك ليست در جريان فرايند مميزي شركت برق منطقه اي تهران گفت: در ارزيابي هاي اوليه مشخص شد موارد عدم تطبيق، كمتر از 50 مورد بود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo