مشترکین پرمصرف برق در حالی از یارانه پنهان بیشتری به دلیل مصرف خارج از الگوی خود بهره می برند که وزارت نیرو به دلیل کمبود منابع مالی خود قادر به حمایت از تولید برق تجدیدپذیر نیست.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo