جدول انتخاب فیوز ، بیمتال و کابل موتورهای آسنکر

تورهای آسنکرون    
کابل
mm2
بیمتال
A
فیوز
A
جریان نامی
A
توان موتور
KW           hp
1.52.5 – 442.61.51.1
1.52.5 – 463.521.5
1.54 – 610532.2
2.55.5 – 8166.643
2.57 – 10208.55.44
2.510 – 132511.57.45.5
413 – 183515.5107.5
618 – 2535221511
1013 – 1835302015
1018 – 2550372518.5
1618 – 2550443022
1623 – 3263604030
2528 – 4080725037
2538 – 50100856045
3557 – 661251057555
7060 – 8016014010075
7075 – 10520017012090
12095 – 125250205150100

 

 

منبع خبر: Tabarestan Tablo