بودجه وزارت نیرو در لایحه پیشنهادی سال95، 100 میلیارد تومان افزایش یافت. جدول جزئیات هزینه، درآمد، مالیات و … شرکت های برق منطقه ای، توانیر، مادرتخصصی تولیدنیروی برق حرارتی، مدیریت شبکه برق، نیروگاه های ایران در بودجه سال 95 مشخص شده است. بودجه صنعت برق نسبت به سال گذشته تفاوت چندانی نکرده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo