جدول وزن شمش مسی

جدول وزن شمش مسی

ردیف

سایزmمترgگرمردیفسایزmمترgگرم
120*3هر متر540825*3هر متر673
220*5هر متر900930*10هر4 متر10800
325*5هر متر11251040*10هر4 متر14400
430*3هر متر8101150*10هر4 متر18000
530*5هر متر13501260*10هر4 متر21600
640*5هر متر18001380*10هر4 متر28800
750*5هر متر225014100*10هر4 متر36000

بازدیدها :

منبع خبر: Tabarestan Tablo