مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی با بیان اینکه برای احداث ۵ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی ۸ ساختگاه در مناطق مختلف کشور مشخص شد،گفت: بحث تأمین مالی ساخت ۵ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی با بانک‌های آلمانی هنوز میان دولت ایران و آلمان قطعی نشده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo