به
گزارش برق نیوز، این جلسه به منظور آشنایی بیشتر کارشناسان حوزه فن
آوری اطلاعات در واحدهای مختلف شرکت، در خصوص اینکه چه استانداردهایی برای
تست نرم افزارها از نظر کیفی لازم است و چه الزاماتی باید برای آن رعایت
شود، برگزار شد.

در
این جلسه مهندس داننده ضمن ارائه تعاریف اصلی مفهوم کیفیت و الزامات و
اهداف آن، در تعریف کیفیت نرم افزار گفت: «کیفیت نرم افزار عبارت است از
توانمندی محصول نرم افزاری در برآورده ساختن نیازهای تصریحی و تلویحی آن،
هنگامی که در شرایط مشخصی به کار گرفته می شود.»

وی پس از ارائه مدل کیفیت محصول (سیستم نرم افزاری) در این جلسه، به معرفی استانداردهای موجود برای نرم افزارها پرداخت.

گفتنی است در این جلسه که توسط معاونت سایبری پایگاه بسیج امام رضا(ع) برگزار شد، “دکتر محمد خواجی” به عنوان مدیر دفتر سنجش و پایش انرژی و “مهندس محمود رشیدی” به عنوان مدیر دفتر فناوری اطلاعات شرکت نیز حضور داشتند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo