جلسه آموزشی بررسی الزامات و استانداردهای لازم برای نرم افزارها با حضور ;مهندس کیان یزدیان;، ;مهندس آزاده داننده; و مدیران و کارشناسان حوزه فن آوری اطلاعات شرکت مدیریت شبکه برق ایران برگزار شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo