براساس تفاهم نامه همکاری های سه جانبه: تمام لوازم برقی خانگی غیراستاندارد و لامپ هایCFL فاقد کیفیت ازبازارتهران جمع آوری خواهند شد.دو تفاهم نامه همکاری سه جانبه بین سابا و اداره کل استاندارد استان تهران،انجمن صنایع لوازم خانگی ایران و انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لامپ های روشنایی منعقد شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo