شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان جوابیه ای در خصوص انتشار خبری با عنوان ;اداره برق عنبرآباد برق ۲۰۰۰هزار ورزشکاران عنبرآبادی را قطع نمود ; ارسال کرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo