روابط عمومی توزیع برق شیراز در خصوص انتشار خبری با عنوان ;عکس/ شاهکار دیدنی توزیع برق شیراز; جوابیه ای به برق نیوز ارسال کرد و در این خصوص توضیحاتی ارائه داد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo