مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با اشاره به عملکرد شرکت توزیع نیروی برق استان همدان در سال ۹۴ عنوان کرد: سال گذشته شرکت عملکرد خوبی داشت که نتایج آن در ارزیابی‌های مختلف آمده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo