مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان به همراه معاونین، مدیران و جمعی از کارکنان و بسیجیان شرکت همگام با مردم سراسر کشور در راهپیمایی حماسی22 بهمن ماه 94 شرکت کردند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo