معاون هماهنگی توزیع توانیر در کنفرانس ملی شبکه‌های هوشمند انرژی در کرمان گفت: تولید، انتقال و به خصوص مصرف انر‍‍ژی به صورت فعلی در آینده عملی نیست و این وضعیت کنونی صنعت را دچار مشکل خواهد کرد و این نیاز ما را به شبکه‌های هوشمند انرژی واقعی تر می‌کند.شبکه‌های هوشمند کمک شایانی به کاهش تلفات می کند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo