معاون هماهنگي توزيع شرکت توانير گفت: مشترکان برای بهره مندی از مزیت‌های قبوض جدید برق می‌توانند در صورت تمايل به ادارت خدمات مشتركان برق در سراسر کشور مراجعه كنند. از اين صورت حساب براي اولين بار در صنعت برق رونمايي شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo