معاون هماهنگي توزيع شركت توانير گفت: نبايد شبكه برق با يك توفان و بلاياي طبيعي مختل شود، شرايط اقليمي در کشور باعث مي شود تا به فكر يك شبكه پايدار و مقاوم باشيم تا اين شبكه و مشتركين دچار مشكل نشوند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo