به گزارش برق نیوز، محمد علی برخورداری – رییس دانشگاه علم و صنعت  طی حکمی، حیدرعلی شایانفر را برای مدت دو سال به سمت «رئیس دانشکده مهندسی برق دانشگاه» منصوب کرد.

وی همچنین طی احکامی جداگانه بیژن معاونی را برای مدت دو سال به سمت «مدیر دفتر گسترش و برنامه‌ریزی درسی دانشگاه و شروان عطایی را برای مدت دو سال به سمت «مدیر فرهنگی دانشکده مهندسی راه آهن» منصوب کرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo