مدير توزيع نيروي برق شهرستان مسجدسليمان گفت: به دنبال مشكلات به وجود آمده در شبكه و به دنبال آن اختلال در خدمات رساني به مشتركان برآن شديم با بهره برداري از فيدرهاي نيمه كاره و تعديل بار فيدرهاي موجود، از خاموشي هاي مكرر بكاهيم.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo