نشت در سیستم انتقال گرمایه اولیه واحد شماره یک نیروگاه انرژی اتمی کاکراپار در گجرات هند مقامات را مجبور کرد تا در اقدامی اضطراری این نیروگاه را خاموش کنند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo