امروز بخش های گسترده ای از تهران خاموش شد. همین خبر کافی بود تا در طی چند ساعت همه خبرگزاری ها و سایت های خبری ضمن انتشار خبر خاموشی گسترده در تهران به عناوین مختلف به گمانه زنی در آن بپردازند. بعد از چند ساعت خوش خلق مجبور به عذرخواهی از مردم شد و گفت: حادثه در شبکه برق اجتناب ناپذیر است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo